XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chia tách cổ phiếu đảo ngược là gì?

Chia tách cổ phiếu đảo ngược, còn được gọi là sáp nhập cổ phiếu hoặc thu hồi cổ phiếu, là khi một công ty giảm số lượng cổ phiếu của mình bằng một bội số cụ thể.

Tỷ lệ phân chia phổ biến nhất là 1:2 và 1:5 (một phần hai và một phần năm). Con số thứ hai trong tỷ lệ là giá trị mà cổ phiếu sẽ được chia.

Tại XM, chia tách cổ phiếu đảo ngược được xử lý giống như trên sàn giao dịch chứng khoán thực tế. Quy mô vị thế của bạn được điều chỉnh dựa trên tỷ lệ phân chia, khiến tổng giá trị của vị thế của bạn không bị ảnh hưởng. Vì vậy, nếu việc chia cổ phiếu theo tỷ lệ 1:2 xảy ra và bạn đang nắm giữ 100 cổ phiếu, thì sau khi chia, bạn sẽ có 50 cổ phiếu.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.