XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Lệnh trailing stop là gì?

Trailing stop là một loại lệnh cắt lỗ được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro của họ. Nó đóng một vị thế đã mở trước đó ở mức tỷ lệ phần trăm mà bạn chỉ định, thường thấp hơn giá thị trường hiện tại đối với các vị thế mua và cao hơn giá thị trường đối với các vị thế bán. Bất kể vị thế của bạn là gì, tốt nhất là đừng bao giờ đặt điểm cắt lỗ quá gần với giá thị trường hiện tại.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các mức giới hạn và dừng cho từng cặp tiền tệ, nhấn vào đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.