XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể rút tiền nếu tôi có một vị thế mở không?

Có, bạn có thể rút số dư khả dụng của mình ngay cả khi bạn có một vị thế mở. Tuy nhiên, để tăng bảo mật tài khoản của bạn, các hạn chế sau sẽ được áp dụng:

  1. 1. Các yêu cầu khiến mức ký quỹ của tài khoản của bạn giảm xuống dưới 150% không được chấp nhận từ 01:00 thứ Hai đến 23:50 thứ Sáu (GMT+2, áp dụng giờ mùa Hè)
  2. 2. Các yêu cầu khiến mức ký quỹ của tài khoản của bạn giảm xuống dưới 400% không được chấp nhận vào cuối tuần, từ 23h50 Thứ Sáu đến 1h00 Thứ Hai (GMT+2, áp dụng giờ theo mùa)

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.