XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể kiếm tiền hoa hồng bằng loại tiền tệ nào?

Hiện tại, chúng tôi chỉ cung cấp cho các đối tác liên kết khả năng kiếm tiền hoa hồng bằng USD. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm và dịch vụ của mình và đây có thể là một tính năng mà chúng tôi sẽ bổ sung trong tương lai.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.