XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp các video hướng dẫn giải thích cách sử dụng MT4 không?

Có, chúng tôi cung cấp một số video hướng dẫn giúp giải thích tất cả các tính năng và chức năng của nền tảng MT4 cũng như cách sử dụng nó. Xem tại đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.