XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản đối tác liên kết của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Không, với tư cách là nhà môi giới được kiểm soát, chúng tôi không được phép cho phép chuyển tiền bên thứ ba.

Bất kỳ khoản tiền nào được chuyển từ tài khoản đối tác liên kết của bạn sẽ phải là một tài khoản được đăng ký dưới tên của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.