XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Các vị thế và lệnh mở của tôi có bị đóng nếu tôi không online không?

Không, chúng tôi sẽ không đóng các vị thế mở hoặc lệnh chờ của bạn nếu bạn offline. Chúng sẽ vẫn còn trên nền tảng và xuất hiện vào lần đăng nhập tiếp theo của bạn.

Điều này áp dụng cho tất cả các loại lệnh ngoại trừ các lệnh trailing stop sẽ không hoạt động khi bạn offline hoặc đăng xuất khỏi MT4 hoặc MT5. Expert Advisors (EA) cũng không hoạt động trên nền tảng khi bạn đăng xuất hoặc offline.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.