XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

XM lưu trữ thông tin cá nhân của tôi trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian chúng tôi duy trì mối quan hệ kinh doanh với bạn hoặc cho đến khi chúng tôi thấy còn cần thiết.

Tuy nhiên, có những trường hợp chúng tôi có thể phải lưu giữ hồ sơ trong thời gian dài hơn, vì chúng tôi tuân theo các luật chống rửa tiền, trong đó yêu cầu chúng tôi lưu giữ một số thông tin nhất định lên tới 5 năm sau khi mối quan hệ kinh doanh của chúng ta kết thúc, bao gồm:

  • Một bản sao của các tài liệu được sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ thẩm định khách hàng
  • Bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào về các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi với bạn
  • Ngoài ra, mọi thông tin liên lạc được ghi lại, cho dù là qua điện thoại, điện tử, gặp trực tiếp hay bất kỳ cách nào, đều được lưu trữ theo các quy định nội bộ.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.