XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Swap là gì?

Swap đề cập đến tiền lãi bạn trả hoặc kiếm được trên bất kỳ lệnh nào bạn giữ mở qua đêm. Chúng còn được gọi là lãi suất qua đêm. Về cơ bản, swap là chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ trong cặp mà bạn đang giao dịch và được ghi có hoặc ghi nợ, tùy thuộc vào vị thế bạn đang nắm giữ.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.