XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Số tiền tôi nạp vào XM có an toàn không?

Có, chúng tôi là nhà môi giới được kiểm soát, được hàng triệu nhà giao dịch trên toàn cầu tin tưởng và chúng tôi có nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn. Chúng tôi cũng tuân thủ nghiêm ngặt Hướng dẫn về thị trường các sản phẩm tài chính (MiFID) để tăng cường bảo vệ người tiêu dùng.

Dưới đây là một số biện pháp chúng tôi áp dụng:

Chia tách tiền của khách hàng: tất cả tiền của khách hàng được giữ trong các tài khoản riêng biệt, tách biệt với tài khoản của công ty, nghĩa là trong trường hợp mất khả năng thanh toán, tiền của bạn sẽ được bảo vệ.

Đối tác ngân hàng uy tín: tất cả tiền của khách hàng và vốn lưu động được giữ trong các tài khoản tại các tổ chức Châu Âu có uy tín cao.

Quỹ bồi thường cho nhà đầu tư (ICF): trong trường hợp mất khả năng thanh toán hoặc ngừng dịch vụ, công ty sẽ bồi thường cho tất cả các khách hàng theo thứ tự ưu tiên

Giám sát theo quy định: với tư cách là Công ty đầu tư Síp được kiểm soát, chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt, bao gồm việc nộp báo cáo tài chính hàng tháng và hàng quý cho Ủy ban chứng khoán và hối đoái Cộng hòa Síp (CySEC). Theo yêu cầu của pháp luật, chúng tôi phải duy trì đủ nguồn vốn thanh khoản để trang trải tiền nạp của khách hàng, những biến động có thể xảy ra đối với vị thế tiền tệ của công ty và bất kỳ chi phí chưa thanh toán nào. Cơ quan quản lý của chúng tôi được thông báo về bất kỳ thiếu sót nào trong cuộc kiểm toán chi tiết do kiểm toán viên nội bộ độc lập đệ trình hàng năm. Ngoài ra, có một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Sẵn sàng mở tài khoản demo hoặc tài khoản thực?

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.