XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tách công ty là gì?

Tách công ty là khi các hoạt động khác nhau của một công ty được chia thành nhiều thành phần. Điều này xảy ra vì nhiều lý do, bao gồm:

  • Mong muốn tái cơ cấu, giảm thiểu chi phí sản xuất
  • Sự can thiệp của chính phủ do luật chống độc quyền

Tại XM, khi việc tách công ty xảy ra, chúng tôi coi nó như một khoản điều chỉnh tiền mặt, trong đó giá trị của khoản điều chỉnh dựa trên giá trị của phần tách rời. Trong trường hợp này:

  • Đối với các vị thế mua, bạn sẽ được ghi có số tiền đã tính toán
  • Đối với các vị thế bán, bạn sẽ được ghi nợ số tiền đã tính toán

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.