XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tại sao các tài khoản bổ sung mà khách hàng của tôi mở không được đặt dưới liên kết của tôi?

Các tài khoản bổ sung mà khách hàng của bạn mở sẽ chỉ được đặt dưới liên kết của bạn nếu họ nhấn vào Liên kết giới thiệu đối tác của bạn trong Khu vực thành viên trước khi mở tài khoản.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.