XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp tài khoản Mini không?

Không, chúng tôi không cung cấp tài khoản Mini, tuy nhiên, bạn có thể giao dịch các lot mini (10.000 đơn vị) bằng tài khoản Standard hoặc Micro. Dưới đây là cách:

  • Tài khoản Standard: giảm khối lượng giao dịch của bạn xuống 0,1 (0,1 lot tiêu chuẩn = 10.000 đơn vị)
  • Tài khoản Micro: tăng khối lượng giao dịch của bạn lên 10 (10 lot micro = 10.000 đơn vị)

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.