XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Các khách hàng hiện tại của XM vẫn có thể mở tài khoản bằng liên kết giới thiệu của tôi chứ?

Có, khách hàng XM hiện tại vẫn có thể mở tài khoản bổ sung bằng liên kết giới thiệu của bạn. Bất kỳ tài khoản tiếp theo nào họ mở cũng sẽ được đăng ký dưới quyền của bạn.

Khách hàng ở EU, Anh hoặc Úc chỉ có thể đăng ký dưới một đối tác liên kết.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.