XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể có tối đa bao nhiêu vị thế và lệnh trên tất cả các tài khoản của mình cùng một lúc?

Số lượng vị thế mở và lệnh chờ tối đa mà bạn có thể có trên tất cả các tài khoản của mình cùng một lúc tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn; đối với tài khoản Ultra Low Standard và Ultra Low Micro là 300 và đối với tài khoản Zero là 200.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.