XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể chuyển tiền từ tài khoản của mình sang tài khoản giao dịch của khách hàng khác không?

Không, bạn không thể chuyển tiền từ tài khoản giao dịch của mình sang tài khoản của một khách hàng khác. Bạn chỉ có thể chuyển tiền giữa các tài khoản thuộc về bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.