XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tỷ giá hối đoái có được áp dụng trong quá trình nạp hoặc rút tiền không?

Có, tỷ giá hối đoái có thể được áp dụng trong quá trình nạp hoặc rút tiền. Điều này có thể được thực hiện bởi chúng tôi hoặc đơn vị xử lý thanh toán. Ví dụ: khi nói đến giao dịch thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, chúng được xử lý bởi tổ chức thẻ và nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Tỷ giá chúng tôi sử dụng được lấy từ các tổ chức giao dịch tiền tệ và có thể được nhìn thấy trong Khu vực thành viên khi thực hiện nạp tiền hoặc rút tiền.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.