XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tài khoản của tôi có được lưu trữ nếu số dư của tôi bằng 0 không?

Có, nhưng chỉ khi số dư của bạn bằng 0 trong hơn 90 ngày.

Tài khoản giao dịch sau khi được lưu trữ sẽ không thể mở lại được. Nếu bạn không còn tài khoản đang hoạt động để giao dịch, bạn chỉ cần mở một tài khoản mới.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.