XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Giới hạn Xuống và Giới hạn Lên là gì?

Giới hạn Xuống và Giới hạn Lên là các ngưỡng giá do các sàn giao dịch đặt ra để hạn chế các biến động trên thị trường tài chính trong thời gian biến động cao, giúp các nhà giao dịch có thêm thời gian để phản ứng.

Khi một sản phẩm vượt qua Giới hạn Xuống hoặc Giới hạn Lên, giao dịch sẽ tạm dừng. Giới hạn Xuống có hiệu lực khi giá thị trường sụt giảm, trong khi Giới hạn Lên có hiệu lực khi giá tăng đột biến.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.