Vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường, hay gọi tắt là vốn thị trường, là giá trị của tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty được giao dịch đại chúng. Bạn có thể tính vốn hóa thị trường bằng công thức dưới đây:

Vốn hóa thị trường = Giá cổ phiếu x Tổng số cổ phiếu đang lưu hành

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie để mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Tìm hiểu thêm và thay đổi thiết lập cookie của bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.