XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể tìm thấy lịch sử thanh toán của mình ở đâu?

Để tìm lịch sử thanh toán của bạn, chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

  1. 1. Đăng nhập Nền tảng đối tác liên kết
  2. 2. Nhấn vào 'Thanh toán' và chọn 'Lịch sử thanh toán' từ menu thả xuống

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.