XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể cập nhật thông tin cá nhân được liên kết với tài khoản của mình không?

Có, tất cả những gì bạn phải làm là gửi email đến validations@xm.com từ địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn. Tùy thuộc vào những gì bạn muốn thay đổi, bạn có thể phải cung cấp cho chúng tôi thông tin bổ sung:

  • Để cập nhật địa chỉ email của bạn, chỉ cần gửi email cho chúng tôi và cho chúng tôi biết.
  • Để cập nhật địa chỉ cư trú của bạn, hãy gửi email cho chúng tôi, sau đó truy cập Khu vực thành viên và tải lên Bằng chứng nơi ở (POR) mới không quá 6 tháng để xác nhận yêu cầu của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.