XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để sửa đổi, đóng hoặc xóa một vị thế mở hoặc lệnh chờ?

Để sửa đổi, đóng hoặc xóa bất kỳ vị thế mở nào của bạn, chỉ cần thực hiện theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở nền tảng của bạn và đến cửa sổ 'Terminal'
  2. 2. Nhấn vào tab 'Giao dịch' và chọn giao dịch bạn muốn thao tác
  3. 3. Nhấn chuột phải vào nó và chọn hành động bạn muốn thực hiện

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.