XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Nếu tôi đã có một tài khoản được xác minh, tôi có cần gửi lại tài liệu của mình để mở một tài khoản bổ sung không?

Không, các tài khoản bổ sung được xác minh tự động, miễn là bạn sử dụng các chi tiết cá nhân giống như tài khoản đầu tiên của mình.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.