XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi cần tải lên những tài liệu gì để xác minh tài khoản đối tác liên kết của mình?

Để xác minh tài khoản đối tác liên kết của bạn, bạn cần phải tải lên:

  • Bản chụp màu của hộ chiếu hợp lệ

HOẶC

  • Bản chụp màu bằng lái xe, căn cước công dân hoặc bất kỳ thẻ nhận dạng chính thức nào khác của bạn

Tài liệu bạn chọn tải lên phải chứa:

  1. 1. Tên đầy đủ của bạn
  2. 2. Nơi ở và ngày sinh của bạn
  3. 3. Chữ ký của bạn
  4. 4. Ngày phát hành hoặc ngày hết hạn

Bạn cũng cần tải lên hóa đơn tiện ích (điện, gas, dầu, nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, sao kê ngân hàng) không quá sáu tháng để giúp xác nhận địa chỉ đã đăng ký của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.