XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể rút tiền bất cứ khi nào tôi muốn không?

Có, nếu tài khoản của bạn đã được xác minh, bạn có thể yêu cầu rút tiền cho số dư khả dụng của mình bất kỳ lúc nào.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.