XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Bạn có cung cấp tính năng Chia sẻ doanh thu cho các đối tác liên kết không?

Không, chúng tôi hiện không cung cấp tính năng này cho các đối tác của mình. Tuy nhiên, chúng tôi liên tục cập nhật các sản phẩm và dịch vụ của mình, vì vậy, đây là điều chúng tôi có thể thực hiện trong tương lai.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.