XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Lệnh cắt lỗ là gì?

Cắt lỗ là một loại lệnh được các nhà giao dịch sử dụng phổ biến như một phần trong chiến lược quản lý rủi ro của họ. Nó đóng một vị thế đã mở trước đó ở mức giá mà bạn chỉ định, giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn trong giao dịch nếu thị trường đi ngược lại với bạn.

Về cơ bản, điểm cắt lỗ là một điểm giới hạn mà bạn thêm vào lệnh giao dịch của mình. Khi đạt đến điểm giới hạn này, lệnh của bạn sẽ tự động bị đóng. Điểm cắt lỗ luôn được đặt dưới giá Mua hiện tại cho các vị thế mua và cao hơn giá Bán hiện tại cho các vị thế bán.

Để biết thêm thông tin, xem video hướng dẫn của chúng tôi.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.