XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Sự khác biệt giữa giá giao ngay và giá tương lai là gì?

Giá giao ngay là giá thị trường hiện tại của một sản phẩm, áp dụng khi tìm mua hoặc bán ngay lập tức.

Giá tương lai là giá của một sản phẩm tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Hợp đồng tương lai cho phép bạn trì hoãn thanh toán và giao hàng, diễn ra vào những ngày được xác định trước, cho phép bạn suy đoán về giá có thể có trong tương lai của một sản phẩm. Hợp đồng tương lai cũng thường được sử dụng để phòng ngừa rủi ro.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.