XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để kết nối VPS của tôi?

Để kết nối VPS, chỉ cần làm theo hướng dẫn trong email chào mừng mà chúng tôi đã gửi cho bạn.

Nếu bạn không còn email đó, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.