XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể mở tài khoản demo Micro không?

Không, hiện tại chúng tôi không cung cấp tài khoản demo micro. Tuy nhiên chúng tôi liên tục bổ sung các sản phẩm và dịch vụ mới, nên bạn có thể trở lại và kiểm tra sau một thời gian nữa.

Hiện tại, bạn có thể mở tài khoản demo tiêu chuẩn tại đây hoặc tài khoản thực Micro tại đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.