XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Rút tiền hoạt động như thế nào khi nạp tiền được thực hiện từ nhiều phương thức thanh toán?

Để đảm bảo an toàn cho tiền của bạn, tất cả các lần rút tiền được yêu cầu phải quay trở lại nguồn tiền nạp ban đầu. Ví dụ: nếu bạn nạp tiền bằng thẻ tín dụng / ghi nợ của mình, mọi yêu cầu rút tiền sẽ cần phải trả lại tiền vào thẻ nói trên trước khi thực hiện một yêu cầu rút tiền mới thông qua một phương thức thanh toán khác.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.