XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

'CR' là viết tắt của từ gì?

'CR' là viết tắt của 'Tín dụng' và liên quan đến bất kỳ khoản tiền nào từ tiền thưởng xuất hiện trong ví điện tử của bạn.

Khi tiền chuyển từ số dư sang ví điện tử của bạn, đây được coi là một khoản tiền nạp. Do đó, nếu ví điện tử của bạn đủ điều kiện nhận thưởng nạp tiền, số tiền thưởng sẽ xuất hiện dưới dạng 'CR'.

Vì tiền thưởng chỉ có thể được rút về tài khoản giao dịch của bạn, nếu bạn rút tiền hoa hồng của mình bằng phương thức khác, thưởng nạp tiền của bạn sẽ bị mất.

Điều này không áp dụng cho hoa hồng kiếm được từ các khách hàng từ EU, Anh và Úc.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.