XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để mở tài khoản giao dịch?

Mở tài khoản giao dịch với chúng tôi rất nhanh chóng và dễ dàng. Chỉ cần chọn loại tài khoản bạn thích: demo hoặc thực; và hoàn thành biểu mẫu đăng ký có liên quan.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.