XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

‘Multiple close by’ (Đóng nhiều lệnh bởi) là gì?

‘Multiple close by’ (Đóng nhiều lệnh bởi) là một chức năng có sẵn trên nền tảng giao dịch MT4 và MT5, cho phép bạn đồng thời đóng nhiều lệnh đối diện.

Trong trường hợp bạn có hai lệnh ngược chiều nhau, bạn có thể sử dụng một lệnh để đóng lệnh kia và bạn sẽ lãi hoặc lỗ theo chênh lệch ròng của các lệnh.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.