XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để tìm các sản phẩm liên quan đến loại tài khoản của tôi trên phần mềm giao dịch của tôi?

Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị với một hậu tố duy nhất.

Để biết sản phẩm nào phù hợp với loại tài khoản của bạn, vui lòng xem bên dưới:

 • Tài khoản Standard: sản phẩm được hiển thị không có hậu tố, như EURUSD hoặc GBPUSD
 • Tài khoản Micro: sản phẩm được hiển thị với hậu tố 'micro' như EURUSDmicro hoặc GBPUSDmicro
 • Tài khoản Zero: sản phẩm được hiển thị với dấu '.' ở cuối ví dụ như EURUSD. hoặc GBPUSD.

Nếu các sản phẩm liên quan không hiển thị trên phần mềm giao dịch của bạn, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

 1. 1. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá'
 2. 2. Chọn 'Biểu tượng' và chọn sản phẩm bạn muốn giao dịch
 3. 3. Nhấn vào 'Xem', sau đó, đóng cửa sổ 'Bảng giá'
 4. 4. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá' một lần nữa và chọn 'Xem tất cả'

Tùy thuộc vào loại tài khoản của bạn, các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị với một hậu tố duy nhất.

Để biết sản phẩm nào phù hợp với loại tài khoản của bạn, vui lòng xem bên dưới:

 • Tài khoản Ultra Low Standard: sản phẩm được hiển thị với dấu '#' ở cuối như EURUSD# hoặc GBPUSD#
 • Tài khoản Ultra Low Micro: sản phẩm được hiển thị với 'm#' ở cuối như EURUSDm# hoặc GBPUSDm#
 • Tài khoản Zero: sản phẩm được hiển thị với dấu '.' ví dụ như EURUSD. hoặc GBPUSD.

Nếu các sản phẩm liên quan không hiển thị trên phần mềm giao dịch của bạn, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

 1. 1. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá'
 2. 2. Chọn 'Biểu tượng' và chọn sản phẩm bạn muốn giao dịch
 3. 3. Nhấn vào 'Xem', sau đó, đóng cửa sổ 'Bảng giá'
 4. 4. Nhấn chuột phải vào cửa sổ 'Bảng giá' một lần nữa và chọn 'Xem tất cả'

Bất kỳ biểu tượng màu xám nào bạn có thể thấy trên phần mềm giao dịch đều được sử dụng để tính giá dầu. Nếu những điều này gây nhầm lẫn cho bạn, bạn có thể Nhấn chuột phải vào chúng và chọn 'Ẩn'.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.