XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để nạp tiền ảo vào tài khoản demo của tôi?

Để nạp tiền cho tài khoản demo, bạn hãy liên hệ với chúng tôi! Bạn có thể chat trực tiếp hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ vietnamese.support@xm.com.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.