XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể làm gì nếu tài khoản ngân hàng của tôi bị đóng và không thể nhận tiền nữa?

Nếu tài khoản ngân hàng của bạn bị đóng và không thể nhận tiền nữa, vui lòng gửi email cho chúng tôi tài liệu do ngân hàng của bạn cấp xác nhận điều này tới vietnamese.support@xm.com. Vui lòng đảm bảo tài liệu bao gồm số tài khoản ngân hàngngày.

Khi chúng tôi nhận được email của bạn, chúng tôi sẽ loại trừ tài khoản ngân hàng này khỏi các lần rút tiền trong tương lai.

Nếu bạn đã yêu cầu rút tiền vào tài khoản ngân hàng đã đóng và khoản thanh toán đã được xử lý, vui lòng gửi cho chúng tôi email nói trên và chúng tôi sẽ giúp bạn xác định khoản thanh toán.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.