XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể gửi hoặc rút tiền từ tài khoản của bạn bè hoặc người thân không?

Không, bạn không thể. Là một công ty được kiểm soát, chúng tôi không thể chấp nhận nạp tiền hoặc rút tiền từ bên thứ ba. Nạp tiền chỉ có thể được thực hiện từ các tài khoản thuộc về bạn và tất cả các lần rút tiền phải quay trở lại nguồn tiền nạp.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.