XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Phát hành chứng quyền là gì?

Phát hành chứng quyền là một cơ hội mà một công ty có thể cung cấp cho các cổ đông hiện tại của mình, theo đó họ có thể mua thêm cổ phiếu mới của công ty.

Chính sách này cung cấp cho các cổ đông các chứng khoán được gọi là chứng quyền. Chứng quyền cho phép mua cổ phiếu mới và cổ phiếu chiết khấu vào một ngày đã thỏa thuận trong tương lai.

Tại XM, phát hành chứng quyền được xử lý giống như các khoản điều chỉnh bằng tiền mặt, trong đó giá trị của khoản điều chỉnh dựa trên giá trị của phát hành chứng quyền. Trong trường hợp này:

  • Đối với các vị thế mua, bạn sẽ được ghi có số tiền đã tính toán
  • Đối với các vị thế bán, bạn sẽ được ghi nợ số tiền đã tính toán

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.