XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

XM có cho phép phòng hộ (hegding) không?

Có, bạn có thể phòng hộ (đặt lệnh ngược chiều) cho các vị thế trên bất kỳ tài khoản giao dịch nào của mình, nhưng không phải giữa hai tài khoản khác nhau. Phòng hộ là khi bạn đồng thời mở một vị thế mua và bán trên cùng một sản phẩm.

Khi phòng hộ cho Forex, Vàng và Bạc, các lệnh có thể được mở ngay cả khi mức ký quỹ dưới 100%, vì yêu cầu ký quỹ đối với các lệnh ngược chiều bằng không.

Khi phòng hộ cho tất cả các sản phẩm khác, yêu cầu ký quỹ đối với vị thế được phòng hộ là 50%. Các vị thế phòng hộ mới có thể được mở nếu yêu cầu ký quỹ cuối cùng bằng hoặc thấp hơn vốn trong tài khoản giao dịch của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.