XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Chính sách lãi suất qua đêm của bạn như thế nào?

Chúng tôi không tự động chuyển các vị thế sang hợp đồng tiếp theo. Các vị thế của bạn sẽ bị đóng vào ngày hết hạn của hợp đồng tương lai. Vì vậy, nếu bạn muốn duy trì một vị thế mở trên sản phẩm cơ bản, bạn sẽ cần mở một vị thế mới trong hợp đồng tiếp theo sau khi hợp đồng đi vào hoạt động.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.