XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể truy cập nền tảng MT5 bằng ID MT4 của mình không?

Không, bạn không thể truy cập nền tảng MT5 bằng ID tài khoản MT4, nhưng bạn có thể dễ dàng đăng ký tài khoản MT5 bằng cách nhấn vào đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.