XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Hợp đồng tương lai hết hạn bao lâu một lần?

Ngày hết hạn của hợp đồng tương lai có thể khác nhau.

Ví dụ: các hợp đồng Dầu có ngày hết hạn hàng tháng, trong khi hợp đồng Bạch kim có ngày hết hạn hàng quý.

Để biết thêm thông tin về ngày hết hạn của hợp đồng tương lai trên các sản phẩm khác nhau, hãy nhấp vào liên kết bên dưới:

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.