XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Số tiền rút tối thiểu tôi có thể thực hiện từ hoa hồng của mình là bao nhiêu?

Số tiền tối thiểu bạn có thể rút từ thu nhập hoa hồng của mình tại bất kỳ thời điểm nào là 5$.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.