XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có cần phải trả thuế đối với các sản phẩm phái sinh chứng khoán của Hoa Kỳ không?

Có, bạn có thể phải trả thuế khi giao dịch các sản phẩm phái sinh chứng khoán của Hoa Kỳ, tuân theo các quy định do Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) ban hành. Theo mục 871(m) của Bộ luật thuế Hoa Kỳ, tất cả những người không cư trú tại Hoa Kỳ nắm giữ các sản phẩm phái sinh chứng khoán của Hoa Kỳ đều phải chịu thuế đối với thu nhập cổ tức có được từ giao dịch các sản phẩm nói trên.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.