XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Tôi có thể tìm lịch trình đầy đủ cho tất cả các Phòng đào tạo trực tiếp ở đâu?

Bạn có thể tìm thấy lịch trình đầy đủ cho tất cả các Phòng đào tạo trực tiếp tại đây.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.