XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Ký quỹ, mức ký quỹ và ký quỹ khả dụng là gì?

Ký quỹ là số tiền tối thiểu bạn cần có trong tài khoản giao dịch của mình để mở mới hoặc duy trì các vị thế hiện có trên thị trường.

Mức ký quỹ được tính theo công thức (Vốn / Ký quỹ) x 100%, trong đó Vốn phản ánh số dư tài khoản giao dịch của bạn, cộng hoặc trừ bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào của các vị thế mở.

Trong khi đó, số tiền ký quỹ khả dụng đề cập đến số tiền bạn có thể sử dụng để mở và duy trì các vị thế, và được tính bằng cách trừ Số tiền ký quỹ khỏi Vốn của bạn.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.