XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Lợi nhuận được tính như thế nào?

Bạn có thể tính lợi nhuận trên các vị thế mua bằng công thức (Giá đóng – Giá mở) x Quy mô hợp đồng x Số Lot.

Hãy xem xét một ví dụ để làm rõ. Giả sử bạn đã mua 0,01 lot EURUSD, với quy mô hợp đồng là 100.000 đơn vị. Giá Mở cửa cho giao dịch là 1,29887 và Giá Đóng cửa là 1,29906.

Lợi nhuận cho giao dịch này sẽ được tính là (1,29906 - 1,29887) x 100.000 x 0,01 = 0,19 USD, vì lợi nhuận luôn được tính bằng đồng tiền định giá của cặp tiền.

Trong trường hợp khối lượng giao dịch của bạn khác và lợi nhuận quá nhỏ, nó có thể không xuất hiện trong tài khoản của bạn vì hệ thống sẽ làm tròn nó xuống 0.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.