XM không cung cấp dịch vụ cho cư dân của Mỹ.

Làm cách nào để thêm nhiều biểu đồ sản phẩm vào phần mềm giao dịch của tôi cùng một lúc?

Để thêm nhiều biểu đồ sản phẩm vào phần mềm giao dịch của bạn cùng một lúc, chỉ cần làm theo các bước bên dưới:

  1. 1. Mở phần mềm giao dịch của bạn và chuyển đến thanh menu
  2. 2. Chọn 'Sắp xếp của sổ không chồng lấn lên nhau'

Ngoài ra, bạn có thể nhấn Alt+R trên máy tính Windows.

Cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi chưa được đề cập trong Trung tâm trợ giúp, vui lòng liên hệ với chúng tôi và một trong những đại diện của chúng tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn.

Cảnh báo rủi ro: Vốn của bạn bị rủi ro. Các sản phẩm có đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Hãy xem kỹ Thông báo rủi ro của chúng tôi.